Akciós termékek

Legnépszerűbbek

Ár 9 500 Ft
Ár 10 500 Ft

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

1 Az adatkezelési tájékoztató célja.

2 Az Adatkezelő adatai

2.1Az Adatkezelő cégadatai

2.2 Az Adatkezelő elérhetőségei

3 Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok.

3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok.

3.2 Online rendeléshez kapcsolódó adatok.

3.3 A számla kiállításához kapcsolódó adatok.

3.4 A termék kiszállításához kapcsolódó adatok.

3.5 Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezeléséhez kapcsolódó adatok.

3.6 A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatos adatok.

3.7 Fizetéssel kezelt adatok.

3.8 Nyereményjáték.

3.9 Hírlevél küldésével kezelt adatok.

3.10 Elektronikus levél útján kezelt adatok.

3.11 Elállás útján kezelt adatok.

3.12 Egyéni reklámokkal kezelt adatok.

3.13 Böngésző Süti – Cookie. 

3.3.1 A sütik feladata. 

3.3.2 Munkamenet sütik - session cookie. 

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett analitikai sütik - analitics cookie. 

3.3.3 Sütik letiltásának-, sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetősége. 

4 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja. 

4.1 Általános adatkezelési irányelvek.

4.2 Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok.

5 Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre. 

5.1 A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás 

5.2 A kiszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység. 

5.3  A Hírlevél küldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység. 

5.4 A Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés 

5.5 BARION bankkártyás fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás 

6 Érintett jogai 

6.1 Az Érintett hozzáféréshez való joga. 

6.2 Helyesbítés joga. 

6.3 Törléshez való jog. 

6.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog.

6.5 Adathordozáshoz való jog. 

6.6 Tiltakozás joga. 

6.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

6.8 Visszavonás joga.

6.9 Jogorvoslati lehetőségek.

6.10 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége. 

7. Egyéb rendelkezések.

 

1 Az adatkezelési tájékoztató célja

 

Jelen dokumentum célja, hogy a www.divine.hu domain néven üzemelő webáruház adatait Sugar Free Monkey KFT., mint adatkezelő (a továbbiakban egységesen Adatkezelő) leírja az Adatkezelő szervezetében alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket.

Az Adatkezelő egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen - jogi szempontból értelmezhető - kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.

Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a www.dyeswasp.hu/adatkezelesi-tajekoztato hozzáférhetőségeken érhető el. Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett.

 

2 Az Adatkezelő adatai

 

2.1 Az Adatkezelő cégadatai

 

Név: Sugar Free Monkey Kft.

Székhely: 2119 Pécel, Szamos utca 21/C

A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága (mint cégbíróság)

Adószám: 26501879-2-13

Központi telefonszám: +36308945949

Központi e-mail: divinebudapest@gmail.com

 

2.2 Az Adatkezelő elérhetőségei

Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető meg:

divinebudapest@gmail.com

Az Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket (e-mail) a 3.8. pontban, az erre az adatkezelésre vonatkozó, meghatározott ideig őrzi meg. Ennek leteltével ezek visszavonhatatlan módon törlésre kerülnek.

 

 

3 Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok

3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok

A regisztrációkor megadott adatok tárolásával az Adatkezelő egyszerűbb szolgáltatást tud biztosítani, így nem kell az adatokat egy újabb vásárláshoz megadni.

A webáruházban történő vásárláshoz nem szükséges a regisztráció, azonban a regisztráció elvégzésével a későbbiekben visszakeresheti a már leadott megrendeléseit, újra rendelheti a termékeket. A weboldal egyes funkcióinak igénybevétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Kezelt adatok:

 

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Irányítószám
 • Település
 • Utca, házszám
 • Emelet, ajtó
 • Regisztráció időpontja
 • Megjegyzés
 • IP cím

 

Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatók számlázásra és szállításra vonatkozóan is.

Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre - tárolásra:

 • eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, megrendelt termékek listája)
 • kedvenc termékek (amennyiben a regisztrációt követően belépett és elhelyezett kedvencek közé termékeket)
 • regisztrációhoz tartozó belépési adatok titkosított formában, számlázási és szállítási adatok módosításának lehetősége, korábban megadott adatok

 

Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása. A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres jelölő négyzet szándékos kipipálásával teheti meg.

Az adatkezelés időtartama: Az Egyéni Vállalkozó a regisztrációkat tízévente felülvizsgálja, és a regisztrációhoz tíz év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a hírlevél küldéséhez, az ilyen e-mail kézbesítését követő 30 (Harminc) napon belül az Egyéni Vállalkozó törli.

 

 

 

 

3.2 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

A webáruházban történő vásárlás teljesítéséhez szükség van az alábbi információkra.

Kezelt adatok:

 

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Irányítószám
 • Település
 • Utca, házszám
 • Emelet, ajtó
 • Rendelés időpontja
 • IP cím
 • Termék adatai

Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatók számlázásra és szállításra egyaránt.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése.

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Az adatokat az adatkezelő a szerződés teljesítéséig kezeli.

3.3 A számla kiállításához kapcsolódó adatok

Az adatkezelés a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok:

 

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Irányítószám
 • Település
 • Utca, házszám
 • Emelet, ajtó
 • Számlaadatok

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség.

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni

 

3.4 A termék kiszállításához kapcsolódó adatok

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

Kezelt adatok:

 

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Irányítószám
 • Település
 • Utca, házszám
 • Emelet, ajtó

 

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése.

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

3.5 Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezeléséhez kapcsolódó adatok

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik.

Kezelt adatok:

 

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Irányítószám
 • Település
 • Utca, házszám
 • Emelet, ajtó

 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

3.6 A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatos adatok

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer

eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

 

Kezelt adatok:

 

 • A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.
 • Az adatkezelés időtartama

 

A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás

időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség.

 

3.7 Fizetéssel kezelt adatok

Az adatkezelési folyamat az elállással kapcsolatban történő vételár visszafizetés érdekében történik.

Kezelt adatok:

 

 • bankszámlaszám

 

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Az Adatkezelő az adatokat az elállással kapcsolatos pénzvisszafizetés időtartamáig kezeli.

3.8 Nyereményjáték

Az adatkezelési folyamat a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik. Az adatkezelés célja a kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez a Társaság eljuttathassa a nyereményt.

Kezelt adatok:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Irányítószám
 • Település
 • Utca, házszám
 • Emelet, ajtó

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával megad az Adatkezelő számára.

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles Adatkezelő megőrizni.

 

3.9 Hírlevél küldésével kezelt adatok

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a webshop legújabb akcióiról.
A megadott személyes adatokat az Egyéni Vállalkozó külön listán, az Egyéni Vállalkozó részére más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja, ezt a listát kizárólag az adatfeldolgozó ismerheti meg. A listát vagy az adatokat harmadik személynek, arra jogosulatlannak nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

 • Kezelt adatok:
  Név
  • E-mail cím
  • Irányítószám
  • Település
  • Utca, házszám
  • Emelet, ajtó
  • Feliratkozás időpontja
  • IP cím

Az adatkezelés időtartama: Az egyéni vállalkozó kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, amíg a hírlevél útján az érintettet tájékoztatni kívánja, illetve ameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.

A hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info@dyeswap.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján. 


Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása. A hírlevélre (a honlapon, e-mailben, vagy papír alapon) történő feliratkozás során, a név és az e-mail cím megadásával járul hozzá ahhoz, hogy az Önnek a webshop a megadott e-mail címre elektronikus hírlevelet küldjön. Lakcím megadásával reklámanyag küldéséhez is hozzájárul.

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Egyéni Vállalkozó a hírlevél listát tízévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéséhez tíz év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a hírlevél küldéséhez, az ilyen e-mail kézbesítését követő 30 (Harminc) napon belül az Egyéni Vállalkozó törli.

3.10 Elektronikus levél útján kezelt adatok

Webáruházunk számos módon küldhet Önnek információs e-mailt, pl. félbehagyott kosárról, megrendelés visszaigazolásáról, megrendelés állapotokról, és vásárlói elégedettség felméréséről azért, hogy tájékoztassuk az érdeklődőket.

Kezelt adatok

 • Név
 • E-mail cím
 • Feliratkozás időpontja
 • IP cím

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása. Az e-mail küldésre a (a honlapon, e-mailben, vagy papír alapon) történő feliratkozás során, a név és az e-mail cím megadásával járul hozzá ahhoz, hogy az Önnek a webshop a megadott e-mail címre elektronikus levelet küldjön.

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Egyéni Vállalkozó kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, amíg az e-mail útján az érintettet tájékoztatni kívánja, illetve ameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.

 

 

 

3.11 Elállás útján kezelt adatok

Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban a vevők az alábbi lehetőségek közül választhatnak:

 1. A csomagban elhelyezett Elállási nyilatkozat kitöltésével.
 2. A megrendelési visszaigazolás e-mail mellékleteként elküldött elállási nyilatkozat kinyomtatásával, és kézzel való kitöltésével.

Az adatkezelés célja, hogy a cégünk az elállással kapcsolatos teendőket elvégezhesse.

Kezelt adatok

 • Név
 • E-mail cím
 • Cím
 • Telefonszám
 • Rendelés azonosító
 • Feliratkozás időpontja
 • IP cím
 • Bankszámlaszám, bankszámla tulajdonos neve

 

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése.

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Egyéni Vállalkozó kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, amíg az elállással kapcsolatos ügy le nem zárult, illetve ameddig a jogszabályi kötelezettsége fennáll. (A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.)

 

3.12 Egyéni reklámokkal kezelt adatok

Kezelt adatok:

 • Név
 • E-mail cím
 • Irányítószám
 • Település
 • Utca, házszám
 • Emelet, ajtó

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel során ad meg az Adatkezelő számára

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Az adatok törlési kérelméig, a hírlevélről történő leiratkozásig, vagy az iránti külön tiltakozásig, hogy ezek az adatokat Adatkezelő felhasználhassa direkt marketing tevékenységhez.

 

 

3.13 Böngésző Süti – Cookie

3.3.1 A SÜTIK FELADATA

A HTTP-süti (süti, cookie) kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a látogatott weboldalt tartalmazó szerver hozza létre a kliens webböngészője segítségével, az első látogatás alkalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van. A sütik a felhasználó számítógépén, előre meghatározott, böngésző típusonként eltérő helyen tárolódnak. A további látogatások során a tárolt sütit a böngésző visszaküldi a webszervernek, különféle, a kliensről szóló információkkal együtt. A sütik segítségével a szervernek lehetősége van az adott felhasználó azonosítására, róla különféle információk gyűjtésére és ezekből elemzések készítésére. A sütik főbb funkciói:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal használatát;
 • szükségtelenné teszik már megadott adatok újra megadását;
 • általában javítanak a felhasználói élményen.

 

 • A sütik használatával az Adatkezelő adatkezelést végez, amelynek fő céljai:

 

 • felhasználó azonosítás
 • az egyes munkamenetek azonosítása
 • hozzáférésre használt eszközök azonosítása
 • bizonyos megadott adatok tárolása
 • nyomon követési és helyinformációk tárolása és továbbítása
 • analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása

 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik.

Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek

elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken

találhat:

 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/deletemanagecookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

3.3.2 MUNKAMENET SÜTIK - SESSION COOKIE

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. A Honlap a következő olyan szolgáltatások kódjait használja, melyek cookie-kat helyez(het)nek el a látogató eszközén:

Google Adwords Conversion Tracking: Ha a látogató egy Google-hirdetésen keresztül érte el weboldalunkat, a Google Adwords egy egyedi (minden ügyfélnél más) cookie-t helyez el a látogató számítógépére, mely 30 napig gyűjt további információkat a felhasználóról, utána megszűnik. A Google felismeri, ha a felhasználó rákattint egy hirdetésre, és átirányítják adott oldalra. Ezen konverziós információkat a Google konverziós statisztikákat hoz létre az AdWords-ügyfelek számára. Az AdWords ügyfelek megkapják a hirdetésükre kattintó felhasználók teljes számát és azok számát is, akik át lettek irányítva egy Conversion-Tracking-Tag oldalra. A felhasználókról viszont nem kapnak személyes információt. Ezek a cookie-k kikapcsolhatóak a böngésző letiltásával a "www.googleadservices.com" domain cookie-jaitól.

Google Tag Manager: A Google Tag Manager honlaphoz kapcsolt jelölőket (tag-eket) menedzselő felület, mely sütiket nem helyez el, és személyes adatokat sem gyűjt. Az eszköz kiváltja azokat a címkéket, melyeket saját részéről adatok gyűjtésére használ. A Google Tag Manager nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz.

A Google adatvédelmi feltételeiről további információ a https://policies.google.com/privacy?hl=hu weboldalon található.

A Google által használt sütiket a www.google.com/privacy/ads oldalon tilthatja le. A sütik letiltásával viszont fennáll a lehetőség, hogy a weboldal összes funkciója teljes mértékben nem használható.

3.3.3 HARMADIK FÉL ÁLTAL ELHELYEZETT ANALITIKAI SÜTIK - ANALITICS COOKIE

Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő szervere információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja, mely belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

3.3.3 SÜTIK LETILTÁSÁNAK-, SÜTIKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK BEÁLLÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE

Az Érintettnek lehetősége van bizonyos típusú sütikre vonatkozó szabályok beállítására, pl. a sütik használatának mellőzésére, a sütik letiltására stb., a használt böngésző megfelelő beállításaival. A sütik szelektív, vagy általános tiltásának beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott böngésző „Segítség/Help” menüjében találhatóak meg. Ezek segítségével a sütik:

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet a sütiket:

 • általánosan letiltani;
 • a sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként kérdezzen rá, stb.);
 • egyenként letiltani;
 • egyenként, vagy csoportosan törölni;
 • egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni.

 

 

4 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1 Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő a 3. pontban felsorol Adatkezelésekben a személyes adatok kezelését, minden esetben az adatkezelésben megadott céllal és az ott megadott jogalap alapján, a 4.2. pontban felsorol jogszabályok szerint végzi.

A személyes adatok kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásával történik, amely hozzájárulást az Érintett bármikor jogosult visszavonni.

Adatkezelő egyes személyes adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán, bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles az Adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik az Érintettek értesítéséről, amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten.

 

4.2 Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok

Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzi:

 • GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.

 

5 Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

 

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, a jogosultsági szabályoknak, a jogosultsági rendszernek és az egyéb belső szabályozásoknak megfelelő mértékben. Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal végeztet el. Az Adatkezelő az adatokat a felsorolt érintett szerveken túl nem teszi közzé és egyéb harmadik személyeknek nem adja át.

5.1 A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Bohemiasoft S.R.O.

Székhely cím: 37001 České Budějovice, Rudolfovská tř. 247/85 tárhelyszolgáltató

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: +36 21 2526800

E-mail cím: podpora@bohemiasoft.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Unihost s.r.o.

Székhely cím: Sochora 694/24 17000 Praha 7 tárhelyszolgáltató

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: + 420 603 974 356

E-mail cím: info@unihost.cz 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Casablanca INT

Székhely cím: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 tárhelyszolgáltató - az adatközpont üzemeltetője

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: + 420 270 000 270

E-mail cím: obchod@casablanca.cz

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

5.2 A kiszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Az adatfeldolgozó elérhetősége:  adatvedelem@posta.hu

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru

kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát, valamint e-mail címét a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

 

 

 

5.3 A Hírlevél küldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: The Rocket Science Group, LLC  - Mailchimp

Az adatfeldolgozó székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

Az adatfeldolgozó elérhetősége: info@mailchimp.com

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevél küldéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

 

5.4 A Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: ATINORTRAVEL0411 Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 2314 Halásztelek, Katona József utca 48.

Az adatfeldolgozó elérhetősége: fin2000@freemail.hu

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

 

5.5 BARION bankkártyás fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Barion Payment Zrt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1117 Budapest Infopark sétány 1.

 

Kereskedő: Sugar Free Monkey Kft.

Székhelye: 2119 Pécel, Szamos utca 21/C

Fizetési Elfogadóhely webcíme: www.divine.hu

Az ÁSZF elfogadásával, és a rendelés leadásával Megrendelő az alábbi nyilatkozatot teszi: Tudomásul veszem, hogy Sugar Free Monkey Kft., (székhely: 2119 Pécel, Szamos utca 21/C.) adatkezelő által a www.divine.hu webáruház felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a BARION Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

-Vásárló neve

-Vásárló telefonszáma

-Vásárló email címe

-Vásárló számlázási- és szállítási címe

 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Payment Zrt, Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

6 Érintett jogai

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

6.1 Az Érintett hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;
 • panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül.

6.2 Helyesbítés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

6.3 Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 • Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.5 Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

6.6 Tiltakozás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.8 Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

6.9 Jogorvoslati lehetőségek

Jogai megsértése esetén az Érintett a 2.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, vagy a 2.3  pontban megadott Adatvédelmi Tisztviselőnél kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. A Ezek eredménytelenség esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

6.10 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Tel: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

7 Egyéb rendelkezések

Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.

Kapcsolat

DIVINE Cukrászda

Cím: Ráday utca 3.

1092 Budapest

E-mail cím: divinebudapest@gmail.com

Telefonszám: +36308945949

ZmFjODQ1N